Historia kanału

Kanał Augustowski stanowi perłę wśród szlaków wodnych Europy.

Spływy wzdłuż Kanału były jedną z ulubionych rozrywek Ojca Świętego Jana Pawła II. W najbliższym sąsiedztwie Kanału znajdują się ruiny – słynnej linii Mołotowa – pasa umocnień rosyjskich ciągnących się wzdłuż granicy z Niemcami wytyczonej po podziale Polski dokonanym przez okupantów w 1939 roku.

 

Ignacy Prądzyński

(1792-1850)

Generał, historyk i teoretyk wojskowości, wódz naczelny powstania listopadowego, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich wojskowych XIX wieku. Urodził się 10 lipca 1792 roku w Sannikach w Wielkopolsce. Pochodził ze szlacheckiej rodziny.

 

Pomniki Historii

To jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.

Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wydarzenia

Podtytuł tekst

tekst zachęcający do odwiedzenia podstrony