Jeziora

Jezioro Sajno
 • powierzchni 522,5 ha
 • max. głębokość to 27 m

Jezioro Sajno o powierzchni 522,5 ha i długości 7,1 km, to największe jezioro w grupie jezior augustowskich. Od wschodu Sajno łączy się przesmykiem z jeziorkiem Sajenek i dalej z niewielkim stawem Sajenek. W północnej części jeziora ma ujście Kanał Bystry, który łączy jezioro z rzeką Nettą w Augustowie.  Maksymalna głębokość to 27 m. Nazwa jeziora wywodzi się prawdopodobnie z jaćwieskiego słowa soia, oznaczającego rzekę, nurt rzeczny (przez środek jeziora przebiega silny nurt). Jezioro objęte jest strefą ciszy. Brak śluzy umożliwiającej wpłynięcia na jezioro z Kanału Augustowskiego , jedynie w miejscowości Białobrzegi możliwa przenoska kajaków .

Jezioro Necko
 • powierzchni 400 ha
 • max. głębokość to 25 m

Jezioro Necko o powierzchni 400 ha należy do typu polodowcowych jezior rynnowych. Jezioro ma dość dobrze rozwiniętą linię brzegową, w większości (70%) porośniętą lasem, z licznymi piaszczystymi plażami. Maksymalna głębokość to 25 m.
Jezioro Rospuda
 • powierzchni 104 ha
 • max. głębokość to 10,5 m

Jezioro Rospuda o powierzchni 104 ha. Rospuda ma kształt wydłużony z północnego zachodu na południowy wschód. W północnej części do jeziora wpada rzeka Rospuda. Na południu połączone jest z jeziorem Necko. Linia brzegowa jest rozwinięta. Brzegi są wysokie, w 100% porośnięte lasem. Dno jest słabo zróżnicowane. Najgłębszy punkt (10,5 m) znajduje się w środkowej części jeziora. Wyspy na jeziorze mają powierzchnię 2 ha i długość linii brzegowej 400 metrów.
Rospuda bywa klasyfikowana razem z Neckiem jako jego odnoga.

Jezioro Białe

 • powierzchni 476,6 ha
 • max. głębokość to 30 m

Jezioro Białe o powierzchni 476,6 ha, nazywane jest też: Białe Augustowskie lub Krechowieckie. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta z licznymi zatokami (Orzechówka, Tartaczna, Wierszowiec) i półwyspami (Pień, Dąbek, Lisi Ogon). Brzegi są w większości wysokie i suche, porośnięte lasem sosnowym. Na jeziorze znajdują się wyspy. Maksymalna głębokość dochodzi do 30 m.

Jezioro Studzieniczne

 • powierzchni 251 ha
 • max. głębokość to 30,5 m

Jezioro Studzieniczne o powierzchni 251 ha to jezioro rynnowe z bardzo rozwiniętą linią brzegową. Maksymalna głębokość to 30,5 m. Na Jeziorze Studzienicznym znajdują się wyspy: Lipówek, Janowy Grąd (największa), Brzozowy Grąd (najmniejsza: 0,08 ha), która stanowi rezerwat florystyczny. Objęte jest strefą ciszy.

Jezioro Serwy

 • powierzchni 460 ha
 • max. głębokość to 41,6 m

Jezioro Serwy o powierzchni 460 ha i maksymalnej głębokości 41,6m Linia brzegowa jest umiarkowanie rozwinięta z wysokimi brzegami i licznymi piaszczystymi plażami. Objęte jest strefą ciszy. Nad północnym brzegiem położone są pola uprawne, zaś południowy brzeg jest porośnięty lasami. Wody Serw zasilają system Kanału Augustowskiego.

Na jeziorze są 3 wyspy: Dębowo , Lipówka oraz Sosnowo (rezerwat kormoranów) o łącznej powierzchni 12 ha. W oparciu o badania przeprowadzone w 1988 roku wody jeziora zaliczono do II klasy czystości. Na podstawie wyników badań z 2017 roku zaklasyfikowano je do II klasy jakości.

Miejscowości położone nad jeziorem to: Serwy, Mołowiste, Sucha Rzeczka. Nad brzegami znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych i pól namiotowych. Nazwa jeziora wywodzi się prawdopodobnie z jaćwieskiego słowa sirvis, oznaczającego szary.

Jezioro Gorczyckie

 • powierzchni 22,1 ha
 • max. głębokość to 3,5 m

Jezioro Gorczyckie o powierzchni 22,1 ha. Średnia głębokość jeziora wynosi 1,0 m, natomiast głębokość maksymalna 3,5 m. Przez jezioro prowadzi szlak Kanału Augustowskiego. Na wschodzie jezioro łączy się poprzez śluzę Gorczyca i sztuczny przekop z jeziorem Orle. W płn.-wsch. części akwenu znajduje się też kanał ulgi z jazem, służący do odprowadzania nadmiaru wody. Z zachodniej części jeziora wychodzi najdłuższy sztuczny odcinek Kanału Augustowskiego, który prowadzi do śluzy Swoboda i Jeziora Studzienicznego. Odcinek ten jest szczytowym, czyli najwyżej położonym fragmentem Kanału Augustowskiego.Na północ od jeziora położona jest wieś Gorczyca, zaś na południe – Płaska. Na południowo-wschodnim brzegu usytuowana jest stanica wodna PTTK Płaska.

Jezioro Orle

 • powierzchni 27,42 ha
 • max. głębokość to 4,7 m

Jezioro Orle Jego powierzchnia wynosi 27,42 ha, maksymalna głębokość wynosi 4,7 m, a średnia 1,9 m. Północny brzeg jest niski i zabagniony, a południowy wysoki i suchy. Nie ma żadnych zatok, półwyspów ani wysp. Jezioro jest częścią Kanału Augustowskiego, przez który łączy się z Jeziorem Górczyckim na zachodzie i Jeziorem Paniewo na wschodzie. Nad jeziorem leżą iejscowości Płaska i Gorczyca.

Jezioro Paniewo

 • powierzchni 42 ha
 • max. głębokość to 12,5 m

Jezioro Paniewo Jezioro  o prawie regularnie owalnym kształcie. Jego długość wynosi 1 km, największa szerokość – 700 m, co daje powierzchnię 42 ha. Maksymalna głębokość dochodzi do 12,5 m. Od strony zachodniej łączy się poprzez sztuczny kanał z Jeziorem Orlewo, od strony wschodniej przez dwukomorową śluzę Paniewo z Jeziorem Krzywe. Brzegi w dużej części porośnięte są lasami Puszczy Augustowskiej. To małe i płytkie jezioro charakteryzuje się ciepłą wodą, piaszczystymi plażami oraz, ze względu na otoczenie lasem, bezwietrznym klimatem. Płytka woda utrzymuje się daleko od brzegów.

Jezioro Krzywe

Jezioro Krzywe Jezioro położone jest na szlaku Kanału Augustowskiego. Na zachodzie łączy się poprzez dwukomorową śluzę Paniewo i sztuczny przekop z jeziorem Paniewo. Na wschodzie połączone jest przez sztuczny przekop i śluzę Perkuć z jeziorem Mikaszewo oraz poprzez ciek wodny z jeziorem Kruglak. Najbliższa miejscowość – wieś Płaska – leży ok. 1,5 km na północny zachód od Krzywego. Jezioro objęte strefą ciszy.

Na cieku wodnym łączącym jeziora Krzywe i Kruglak przerzucony jest mostek, przy którym kręcone były sceny serialu „Czarne chmury”, widoczny w czołówce serialu.

Jezioro Mikaszewo

 • powierzchni 128 ha
Jezioro Mikaszewo Jest częścią systemu wodnego Kanału Augustowskiego. Powierzchnia jeziora wynosi 128 ha, długość 3,8 km, a szerokość do 6 km. Lustro wody na wysokości 114 m n.p.m. Na podstawie badań przeprowadzonych w 1988 roku wody jeziora zaliczono do II klasy czystości . Jezioro objęte strefą ciszy.

Jezioro Mikaszówek

 • powierzchni 17,3 ha
 • max. głębokość to 4,7 m
Jezioro Mikaszówek o powierzchni 17,3ha, Średnia głębokość jeziora wynosi 1,9 m, natomiast głębokość maksymalna 4,7 m . Jezioro położone jest na szlaku Kanału Augustowskiego. Na zachodzie łączy się dwoma przekopami z jeziorem Mikaszewo. Na wschodzie wypływa sztuczny odcinek Kanału Augustowskiego ze śluzą Mikaszówka, prowadzący do rzeki Czarna Hańcza. Najbliższa wieś – Mikaszówka – leży ok. 1 km na wschód. Mikaszówek jest jeziorem zatorfionym i zarastającym, należącym do typu mezotroficznych. Północy brzeg jeziora jest zalesiony. Nad jeziorem Mikaszówek występuje naturalne siedlisko rzadkiej rośliny aldrowanda pęcherzykowata. Nad jeziorem leży wieś Mikaszówka. Jezioro objęte strefą ciszy.